Kraków, dnia 15 czerwca 2022 roku     Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR z siedzibą w Dąbrowie Szlacheckiej     Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z § 28 i § 27 ust.2 Statutu Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 18:00.   Posiedzenie odbędzie się przy wykorzystaniu środków […]