Nasza korespondencja z Ministerstwem Zdrowia dotycząca możliwości refundacji leku Tafamidis (Vyndaqel) dla chorych na Amyloidozę TTR.

Anmyloidoza TTR jest Bardzo Rzadką Chorobą której przebieg jest bardzo ekspansywny i w krótkim czasie doprowadza do szeregu powikłań w funkcjonowaniu różnych organów, a w szczególności układu nerwowego (polineuropatia) i sercowego (kardiomiopatia). Dzięki postępowi w diagnostyce oraz kampanii informacyjnej wśród lekarzy, a w szczególności lekarzy kardiologów, wykrywalność tej choroby będzie systematycznie wzrastać. Analiza danych z …

Nasza korespondencja z Ministerstwem Zdrowia dotycząca możliwości refundacji leku Tafamidis (Vyndaqel) dla chorych na Amyloidozę TTR. Read More »