Uncategorized

Nasza korespondencja z Ministerstwem Zdrowia dotycząca możliwości refundacji leku Tafamidis (Vyndaqel) dla chorych na Amyloidozę TTR.

Anmyloidoza TTR jest Bardzo Rzadką Chorobą której przebieg jest bardzo ekspansywny i w krótkim czasie doprowadza do szeregu powikłań w funkcjonowaniu różnych organów, a w szczególności układu nerwowego (polineuropatia) i sercowego (kardiomiopatia). Dzięki postępowi w diagnostyce oraz kampanii informacyjnej wśród lekarzy, a w szczególności lekarzy kardiologów, wykrywalność tej choroby będzie systematycznie wzrastać. Analiza danych z …

Nasza korespondencja z Ministerstwem Zdrowia dotycząca możliwości refundacji leku Tafamidis (Vyndaqel) dla chorych na Amyloidozę TTR. Read More »

Informacja o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR.

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR z siedzibąw Dąbrowie Szlacheckiej Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z § 28 i § 27 ust.2 Statutu Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 18:00. Posiedzenie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu programu MSTeams- zgodnie z art.10 ust.1b, 1c i …

Informacja o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR. Read More »

Scroll to Top