Informacja o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR.

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR z siedzibąw Dąbrowie Szlacheckiej Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z § 28 i § 27 ust.2 Statutu Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 18:00. Posiedzenie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu programu MSTeams- zgodnie z art.10 ust.1b, 1c i …

Informacja o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR. Read More »