Mija już 4 lata… Czy to dużo czy mało? Dla chorych na nieuleczalną chorobę genetyczną jaką jest Amyloidoza ATTR – 4 lata to wyrok…

Mediana przeżycia bez lekarstw w przypadku naszej choroby to 2,5 – 4 lat.

Przez ostatnie lata zwracaliśmy się do Ministerstwa Zdrowia o włączenie tafamidisu do programu refundacji.

Już dwa razy odrzucano wniosek.

PROSIMY ZAUWAŻCIE NAS W SYSTEMIE REFUNDACJI.

4 lata dla nas to już wieczność.

Scroll to Top