W dniach 07-08.10.2022 odbyła się VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa poświęcona Amyloidozie AL i ATTR.
Patronat nad konferencją objęła Polska Sieć Amyloidozy pod kierownictwem wybitnego hematologa
profesora Krzysztofa Jamroziaka. 
W konferencji wzięły udział największe autorytety naukowe i lekarskie z naszego kraju jak również grono lekarzy z zagranicy. 
Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie badań, terapii oraz kierunków działań w odniesieniu do Amyloidozy AL oraz Amyloidozy TTR.
W Konferencji  wzięło udział ponad  180 uczestników w przeważającej części lekarzy, profesorów z różnych specjalizacji medycznych – hematolodzy, kardiolodzy, neurolodzy, lekarze rodzinni itp .
Od kilku lat na całym świecie zauważalny jest ogromny postęp w zakresie rozwoju diagnostyki oraz programów lekowych dotyczący chorób rzadkich i ultra rzadkich.
Powstają ośrodki specjalistyczne i centra badawczo-naukowe które systematycznie dostarczają nowej wiedzy i informacji pozwalającej na zrozumienie działania procesu powstawania ale również leczenia tych zespołów chorobowych .Edukacja lekarzy, przepływ informacji do lekarzy pierwszego kontaktu jest czynnikiem najważniejszym w procesie diagnostyki i szans na leczenie pacjentów. 
Dzięki zaproszeniu na tę konferencję przedstawicieli stowarzyszeń pacjenckich, mieliśmy okazję przedstawić Nasz punkt widzenia w zakresie problemów, dostępności  do metod diagnostycznych a przede wszystkim do braku dostępności do leków i terapii lekowych.
Dane nam było również przedstawić same nasze organizacje tj Stowarzyszenie Rodzin Pacjentów z Amyloidozą TTR oraz Fundacja Carita – nasze cele, założenia, kierunki działania oraz współpracę z środowiskiem lekarskim i naukowym.
W imieniu Wszystkich Pacjentów, Rodzin i ich bliskich chciałbym Bardzo Podziękować za zaproszenie i udział w tej konferencji i deklarujemy ogromną chęć współpracy w każdym zakresie w przyszłości.

Wasza – lekarzy , naukowców praca jest dla Nas.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i badaniom – My Pacjenci odzyskujemy Nadzieję …i najczęściej Dostajemy Drugie Życie.

Dziękuję organizatorom a w szczególności prof Krzysztofowi  Jamroziakowi za zaproszenie i szansę wypowiedzi.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Pacjentów z Amyloidozą TTR
Zbigniew Pawłowski

Scroll to Top