Szanowni Państwo,

W imieniu księdza dra Arkadiusza Nowaka, Prezesa Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zapraszam Państwa na XVII „Forum Organizacji Pacjentów” które odbędzie się w dniach 8/9 lutego 2023 r.

Konferencja będzie odbywać się w formule hybrydowej, co oznacza, że każda zainteresowana osoba będzie mogła wziąć udział w konferencji online. Stacjonarnie natomiast będziemy mogli przyjąć 120 reprezentantów organizacji pacjentów. 

Forum będzie transmitowane na stronie https://fop2023.pl/oraz na naszym kanele YouTube – link prześlemy w terminie późniejszym.

Udział w Forum jest bezpłatny. Dla osób spoza Warszawy zapewniamy nocleg.

Jednym z punktów programu Forum, tak jak co roku, będzie wysłuchanie społeczne z udziałem Ministra Zdrowia dra Adama Niedzielskiego, Prezesa NFZ – Filipa Nowaka, Rzecznika Praw Pacjenta – Bartłomieja Chmielowca, Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w MZ. W imieniu naszych gości, w późniejszym terminie, zwrócimy się do Państwa z prośbą o przesłanie zagadnień do omówienia podczas spotkania.  

Do udziału w Forum obowiązuje rejestracja. Zgłoszenie następuje na podstawie przesłanego nam wypełnionego formularza online dostępnego tutaj

Wszystkie informacje dotyczące konferencji wraz z programem dostępne będą na stronie www.fop2023.pl

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy biuro@prawapacjenta.eu

Z poważaniem,
Marta Kulpa

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa
tel. +48 22 628 08 63

www.ippez.pl


Szanowni Państwo,

Jak co roku w ramach Forum Organizacji Pacjentów 8 lutego 2023 r. odbędzie się wysłuchanie społeczne z udziałem Ministra Zdrowia – dr Adama Niedzielskiego, Prezesa NFZ – Filipa Nowaka, Rzecznika Praw Pacjenta – Bartłomieja Chmielowca. W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie tematów, problemów i rozwiązań systemowych, które następnie będą mogli Państwo przedstawić podczas spotkania. Uprzejmie prosimy, aby zgłaszane przez Państwa tematy nie dotyczyły jedynie kwestii dostępu do terapii lekowych, natomiast aby koncentrowały się również na zmianach systemowych w zakresie m.in. profilaktyki, systemu ochrony zdrowia, opieki nad pacjentem itp. Zgłoszone zagadnienia będą przedmiotem otwartej dyskusji pomiędzy organizacją, która je zgłosiła, a panelistami w celu wypracowania najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

Zdajemy sobie sprawę, że pytań jest zawsze więcej niż czasu, który możemy przeznaczyć na ich omówienie i nie zawsze udaje się zaadresować wszystkie zgłoszone problemy. Będziemy starali się jednak pilnować dyscypliny czasu tak, aby jak największa liczba przesłanych pytań została omówiona.

Jeśli chcieliby Państwo zgłosić pytanie lub zagadnienie istotne do odmówienia z punktu widzenia Państwa organizacji, prosimy o ich konkretne sformułowanie i przesłanie najpóźniej do poniedziałku 23 stycznia do godz. 10:00 do Instytutu, drogą mailową (biuro@prawapacjenta.eu) – także w formie edytowalnej.

Z uwagi na ograniczony czas oraz dużą liczbę zgłaszanych zagadnień bardzo prosimy o przesłanie jednego pytania, które w Państwa opinii jest najważniejsze, oraz wskazanie czy jest to pytanie do Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta czy Prezesa NFZ. Ze względu na dużą liczbę otrzymywanych zagadnień nie możemy zagwarantować możliwości przedstawienia naszym gościom wszystkich pytań.

Otrzymane pytania będą przesyłane do odpowiednich urzędów oraz zostaną przedstawione na Forum tylko od organizacji zarejestrowanych do udziału w konferencji.

Strona konferencji: https://fop2023.pl/

Pozdrawiam

Marta Kulpa

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa
tel. +48 22 628 08 63

tel.mob. 514-054-922
www.ippez.pl

Scroll to Top